06-22803215 info@stiba.nl

Onderdelen in tweede leven

worden eerste keus
Zoek Stiba-bedrijven

Activiteiten van Stiba

Beïnvloeding wet- en regelgeving

Namens de branche neemt Stiba deel aan alle overlegstructuren met overheden en instanties, indien deze raakvlakken vertonen met de voertuigdemontagebranche. Belangenbehartiging betekent dat Stiba zich actief opstelt ten opzichte van overheden en instanties, teneinde regelingen te treffen die bijdragen aan het welzijn van de branche. Regelmatig vindt hiervoor overleg plaats met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de vergunningverleners en de RDW.

Veelvuldig draagt Stiba namens de branche haar visie uit op ontwikkelingen in de branche of op maatschappelijk gebied. Het Stiba-beleid en de promotie van de voertuigdemontagebranche spelen een belangrijke rol.

Zo heeft uitgebreide inspraak in de totstandkoming van het Nederlandse Besluit Beheer Autowrakken (BBA) geleid tot een versterkte positie van het demontagebedrijf in de voertuigketen.

Het BBA is per 1 januari 2011 aangepast en per die datum is ook het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Voor autodemontagebedrijven betekent dat, dat hun voorschriften tegenwoordig in het Activiteitenbesluit staan. In het BBA zijn de inrichtingseisen komen te vervallen. Het BBA blijft gewoon bestaan, tal van zaken worden er nog geregeld en toegelicht. Voor vergunningen is zoals gezegd het Activiteitenbesluit van toepassing.

De internationale belangenbehartiging (met name in Brussel) vindt plaats via de Europese koepelorganisatie EGARA, die mede door Stiba is opgericht en wordt bestuurd.

Dienstverlening voor haar leden

Het Stiba-secretariaat fungeert voor de leden als vraagbaak en informatiebron. Daartoe worden continu alle relevante ontwikkelingen in de voertuigbranche en op het gebied van wet- en regelgeving gevolgd.

Mocht een lid een individuele kwestie, vraag of probleem hebben, dan kan deze altijd een beroep doen op Stiba. Het uitgebreide netwerk van Stiba en de veelheid aan reeds opgedane kennis en ervaring vormt een goede uitgangspositie om een kwestie, vraag of probleem op te lossen.

Voorbeelden van thema’s zijn: activiteitenbesluit, juridische of fiscale aangelegenheden, handhaving, export, bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden.

U kunt ons bereiken op info@stiba.nl of op telefoonnummer: 06-22803215

Wij staan voor u klaar.

Promotie demontagebranche

Stiba zet zich in voor het hergebruik van onderdelen en materialen in de gehele voertuigbranche. Door middel van promotie kunnen inspanningen en resultaten op het gebied van kwaliteitsverbetering, productgaranties, het online zoeken van onderdelen en de milieuvoordelen aangeprezen worden aan huidige en toekomstige klanten.

Stiba is er dan ook alles aan gelegen om de voordelen en professionalisering van de voertuigdemontagebranche te promoten. Voor promotie wordt naast de eigen website gebruik gemaakt van bijvoorbeeld persberichten, brochures en jaarverslagen.

 

 

 

Informeren van leden en relaties

Stiba zet zich in om haar beleid krachtig naar haar leden en relaties te communiceren. Communicatie is verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van pers, voorlichting, interne media, huisstijl en internet.

Met de Stiba-site informeert Stiba haar leden en relaties over de belangrijkste ontwikkelingen in de voertuigdemontagebranche. De Stiba-internetsite staat ter beschikking van haar leden, overheidsambtenaren en overige relaties. Door middel van een inlogcode kunnen leden en relaties toegang krijgen tot ons content management systeem.

 

Doel van de Stiba site is
  • Alle geïnteresseerde en betrokken partijen van de demontagebranche hebben zowel passief als actief, 24 uur per dag, 7 dagen per week alle relevante informatie tot hun beschikking.
  • Fungeren als een tweezijdig communicatiemiddel waarmee Stiba haar betrokkenen goed kan informeren. Bovendien is het een middel waarmee eenvoudige gereageerd kan worden richting Stiba.
  • Een virtuele ontmoetingsplek te creëren voor alle betrokken partijen in de demontagebranche. De digitale Stiba-nieuwsbrief bestaat uit korte nieuwsberichten. De frequentie van uitgave kan afhankelijk van de actualiteit variëren. De Stiba-nieuwsbrief is gratis en voor iedereen beschikbaar. U kunt u zich hier aanmelden.
Nieuwsbrief

Via de Stiba-nieuwsbrief wordt regelmatig naar de mening gevraagd van de leden over uiteenlopende onderwerpen. Door op de hoogte te zijn van de mening van de leden is Stiba goed in staat namens de branche naar buiten te treden. Stiba houdt regelmatig raadplegingen bij leden in de vorm van digitale enquêtes.

Servicegids

De Stiba-servicegids bevat informatie over de branche en een actueel ledenregister met specifieke informatie per lid. De algemene ledenvergadering en regiobijeenkomsten hebben eveneens als doel de leden te informeren en aandachtspunten te inventariseren.

Samenwerkingsverbanden

Stiba participeert actief in verschillende branchegerelateerde organisaties. Deze organisaties zijn veelal uniek van opzet en zorgen voor een verdere professionalisering van de voertuigdemontagebranche.

Voorbeelden zijn:

ARN, voert namens de autoindustrie in Nederland de regie over het behalen van de door de overheid gestelde recyclingdoelstellingen voor autowrakken.

Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), vervult een centrale rol in de bestrijding van voertuigcriminaliteit. Samenvoeging van de NRM, VAR en SCM.

KwaliteitsZorg Demontage (KZD), een kwaliteitsnorm speciaal van toepassing op voertuigdemontagebedrijven.

EGARA, de European Group of Automotive Recycling Associations, de Europese belangenbehartiging van de voertuigdemontagebranche

Meld Misdaad Anoniem, in 2005 werd Stiba ‘vriend van M’. Meld Misdaad Anoniem beheert de anonieme meldlijn ‘0800-7000’.

Daarnaast onderhoudt Stiba voortdurend contact met aanverwante brancheorganisatie zoals BOVAGRDW, RAI.