06-22803215 info@stiba.nl

‘Een zeer positieve ervaring’

Dat was één van de complimenten die we na afloop via de mail hebben mogen ontvangen. Op donderdag 16 juni 2022 wist een groot aantal leden en relaties de weg naar Fort Wierickerschans in Bodegraven te vinden. Een mooie locatie en een warme dag zorgden meteen voor een goede sfeer. 

In het besloten gedeelte van de vergadering kwamen verder alle relevante verenigings- en ledenzaken aan bod. De wijzigingen in het bestuur zijn allen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Van Albert de Boer en Eric Huybers hebben we, na vele jaren het verenigingsbelang van Stiba en OSVN te hebben gediend, op gepaste wijze afscheid genomen.

We hebben natuurlijk ook stilgestaan bij het overlijden van Goitzen Meindertsma. Hij is daarbij herdacht als oud-voorzitter, bestuurder en betrokken lid van de vereniging met een groot hart en passie voor het collectief van het demontagebedrijf en haar belangen. Het herdenken van Goitzen is staande geschied, vergezeld van een indrukwekkende stilte en een afrondend applaus.

Na het besloten deel kon iedereen op de bedrijvenmarkt de standhouders spreken die diverse interessante ontwikkelingen, producten en/of diensten in en voor de branche lieten zien. Gedurende de hele bijeenkomst was er volop gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen. Na het BBQ-buffet nam iedereen plaats in de zaal voor het openbare programma met 3 gastsprekers.

Gastsprekers

Jeroen van de Braak, sectiemanager RAI Aftermarket beantwoordde in zijn presentatie de vraag hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van onze mobiliteit. Om tot een goede balans te komen, zal iedereen wat moeten doen en ook iedereen wat moeten toegeven. ‘Zijn werk en ons werk zijn in vele opzichten met elkaar verweven, immers, het verduurzamen van de mobiliteit middels hergebruik van originele onderdelen is onze dagelijkse kost en voor de bij RAI Aftermarket aangesloten leden een dagelijkse uitdaging’, aldus Ruud Spuijbroek bij de introductie van Jeroen.

Paul Dietz, stelde zich voor als nieuwe Algemeen Directeur van ARN. In zijn presentatie legde Paul Dietz de nadruk op drie onderwerpen waarop ARN en Stiba samen kunnen optrekken: het promoten van gebruikte onderdelen, opleidingen en het omgaan met data. ‘Het zijn onderwerpen waarop ik me sterk wil maken voor een samenwerking met Stiba, omdat we elkaar knetterhard nodig hebben’, aldus Paul Dietz tijdens de Stiba-bijeenkomst.

Als laatste spreker was Ben van der Burg aan het woord. Ben was vroeger schaatser, nu maakt hij voor BNR de podcast De Technoloog en is commercieel directeur bij het digitale bureau Triple. Hij nam de zaal met groot enthousiasme mee naar de verwachte technologische stappen voor de komende jaren. We weten nu hoe we tijdig kunnen anticiperen en onze koers kunnen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Sponsoren

Onze dank aan iedereen die aanwezig heeft kunnen zijn. Zo ook aan de sponsoren en degenen die hebben deelgenomen aan de bedrijvenmarkt. Door hen hebben we de bijeenkomst mede mogelijk kunnen maken:

Aon, ARN, Autonet, Bronneberg, HKS Scrap Metals, Inkoper MKB, NL Logistics & services, RKR Recycling, SEDA Environmental Benelux.

Op basis van de reacties tijdens de bijeenkomst en de reacties na afloop via de mail kunnen we concluderen dat het een geslaagde bijeenkomst was.