06-22803215 info@stiba.nl

Zorgvuldig geselecteerde onderdelen

Kwaliteit
Zoek Stiba-bedrijven

Kwaliteitsbewaking en klachten

 

Stiba maakt zich sterk voor een kwalitatief hoogwaardige voertuigdemontagebranche die maatschappelijk verantwoord opereert en met respect voor de omgeving handelt. Daarom hanteert Stiba een kwaliteitsstandaard voor haar leden. Dit betreft kwaliteit op

  • geleverde gebruikte onderdelen met een prima service;
  • zorg voor het milieu door verantwoord omgaan met afvalstoffen;
  • zorg voor de omgeving door orde en netheid op en rond het bedrijf;
  • correcte inname van oude voertuigen met bijbehorende kentekenderegistratie.

Toch kan het gebeuren dat er niet geheel aan uw verwachtingen is voldaan. U kunt dan besluiten een klacht in te dienen bij het Stiba-secretariaat. Wij onderscheiden een drietal soorten klachten, te weten:

  1. Klacht over de levering van een onderdeel door een Stiba-bedrijf;
  2. Algemene klachten over een Stiba-bedrijf;
  3. Klachten over vereniging Stiba.
Klacht indienen
1. Klacht over de levering van een onderdeel door een Stiba-bedrijf

U heeft een klacht over de levering van een gebruikt voertuigonderdeel door een Stiba-bedrijf. U heeft er zelf alles aan gedaan om het probleem met het Stiba-bedrijf op te lossen, wat niet is gelukt, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van Stiba. Hierbij treft u de Stiba-voorwaarden aan die van toepassing zijn op het afhandelen van deze klacht. In deze voorwaarden wordt de gang van zaken beschreven voor het leveren van goederen en het al of niet terugnemen ervan door een Stiba-bedrijf. Leest u deze voorwaarden van te voren goed door voordat u besluit een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van Stiba.

1.1 Hoe U een klacht moet indienen

De klacht moet door u op schrift worden gesteld en aan Stiba, t.a.v. de Klachtencommissie, worden toegezonden. De inhoud van de klacht moet bestaan uit:
Naam en vestigingsplaats van het Stiba-bedrijf waar u het onderdeel heeft gekocht, een uitgebreide omschrijving van de inhoud van de klacht, de klacht moet gedagtekend zijn, omschrijf hoe u aan het onderdeel bent gekomen (bijv. via een onderdelenlijn), wat u zelf heeft gedaan om tot een oplossing van de klacht te komen, overzicht geven van alle correspondentie en telefoongesprekken incl. data tussen u het bedrijf, de opbouw en hoogte van de door u geleden schade, uw handtekening, hoe u bij Stiba terechtgekomen bent en tevens alle bijlagen toevoegen m.b.t. kopieën van facturen, bonnen en van een schriftelijke ingebrekestelling van beklaagde door u.

1.2 Het betalen van een borgsom

Voor het officieel in behandeling nemen van een klacht wordt door Stiba een borgsom van € 75,- gevraagd. Wanneer u als klager in het gelijk wordt gesteld, krijgt u deze borg teruggestort. Indien de beklaagde in het gelijk gesteld wordt, vervalt de borg aan Stiba. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, dient u eerst de borgsom over te maken op rekeningnummer NL 82 RABO 0103 8561 88 ten name van Stiba, onder vermelding van uw naam en de naam van het Stiba-bedrijf waar de klacht over gaat.

Bovengenoemde stukken kunt u opsturen naar Stiba, t.a.v. de Klachtencommissie, Einsteinbaan1, 3439 NJ Nieuwegein

2. Algemene klachten over een Stiba-bedrijf

Stiba wil graag geïnformeerd worden over klachten die u heeft over een Stiba-bedrijf zonder dat dit betrekking heeft op de aanschaf van een gebruikt voertuigdeel. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op klantgerichtheid, faciliteiten, service, netheid, kentekenregistratie, milieu, correcte verwerking van afvalstoffen en inname oude auto’s.

Indien u van mening bent dat een Stiba-bedrijf hier niet correct mee omgaat kunt een klacht indienen. Mogelijk kunnen wij:

  • bemiddelen en de klacht voor u oplossen;
  • u een toelichting geven op de werkwijze van het voertuigdemontagebedrijf;
  • u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Bij milieuklachten of overtredingen en serieuze aanklachten inzake fraude of criminaliteit is het ook mogelijk om de tuchtprocedure op te starten.

3. Klachten over vereniging Stiba

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u een klacht heeft over de vereniging Stiba. Vanzelfsprekend worden wij hiervan graag op de hoogte gebracht zodat wij zo mogelijk onze dienstverlening kunnen verbeteren.

3.1 Melding klachten

U kunt uw klacht (niet betrekking hebbende op levering van onderdelen) kenbaar maken middels een digitaal formulier. Op basis van uw registratie zullen wij contact met u opnemen voor eventuele nadere informatie en/of een oplossing.