06-22803215 info@stiba.nl

Kies voor groene originele onderdelen

Duurzaam repareren voor minder geld
Zoek stiba bedrijven

KwaliteitsZorg Demontage

 

KZD (KwaliteitsZorg Demontage) is een onafhankelijk kwaliteitssysteem voor de voertuigdemontagebranche. In de KZD-norm zijn eisen met betrekking tot demontage, arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit vastgelegd.De norm is niet wettelijk verplicht, maar alle demontagebedrijven die aangesloten zijn bij Stiba en ARN zijn verplicht aan deze norm te voldoen. Deze norm biedt relaties zekerheid dat het demontagebedrijf milieuvriendelijk en volgens een landelijke norm demonteert en voor recycling aanbiedt. KZD is toepasbaar voor alle vormen van voertuigdemontage en wordt getoetst door de onafhankelijke certificerende instanties SGS en Kiwa.

Voor meer informatie kijk ook op www.kzd.info.

KZD

Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD zijn getoetst op een aantal relevante wettelijke voorschriften en eisen die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn én op specifieke eisen op het gebied van afvalstoffen voor recycling. Deze bedrijven beschikken bovendien over een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.

KZDplus

De KZDPlus-normering heeft een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZDPlus aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gecontroleerde herleidbare gebruikte onderdelen met garantie te kopen.

KZD - E

Bedrijven met aanvullend KZD-E zijn getoetst op een aantal extra noodzakelijke punten voor het veilig demonteren van elektrische en hybride voertuigen. KZD-E is een aanvulling op zowel de KZD- als KZDPlus-normering en is niet los verkrijgbaar.

De norm voor de voertuigdemontagebedrijven is onderverdeeld in twee niveaus, KZD en KZDPlus. Daarnaast is er een derde, extra optie: KZD-E. Dit is een aanvulling op de KZD-  of KZDPlus-normering.

Overgangsperiode nieuwe norm

De vernieuwde norm gaat in vanaf 1 maart 2023 en heeft een overgangstermijn van drie jaar. Demontagebedrijven die vanaf 01/03/23 voor het eerst met KZD starten en bedrijven die voor een hercertificering gaan worden direct ge-audit voor de nieuwe norm. Bedrijven die voor 01/03/23 ge-audit zijn voor de huidige norm hebben tot maximaal drie jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe norm.