06-22803215 info@stiba.nl
Het kwaliteitslabel voor de voertuigdemontagebranche KZD is vernieuwd. Door een aantal onderwerpen te vereenvoudigen en door vragen over demontage van elektrische auto’s toe te voegen als extra hoofdstuk is de certificering voor duurzame voertuigdemontage eigentijds en toekomstbestendig ingericht. De nieuwe norm is ingedeeld in twee niveaus: KZD en KZDPlus. Daarnaast is er een extra optie: KZD-E. Dit is een optionele aanvulling op de KZD- of KZDPlus-normering. De vernieuwde KZD-norm is vastgesteld door het college van deskundigen en bij de aanpassingen zijn praktijkmensen uit de voertuigdemontagebranche betrokken geweest.

Professionele en onafhankelijke standaard

De voertuigdemontagebranche heeft haar professionele standaarden verankerd in een onafhankelijk kwaliteitsmanagementsysteem: KwaliteitsZorg Demontage. Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD zijn getoetst op een aantal relevante wettelijke voorschriften en eisen die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn én op specifieke eisen op het gebied van afvalstoffen voor recycling. Deze bedrijven beschikken bovendien over een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces. De KZDPlus-normering heeft een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZDPlus aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn voor de verkoop van gecontroleerde en herleidbare originele gebruikte onderdelen met garantie.

Nieuw normhoofdstuk voor veilige demontage aandrijfbatterijen

Bedrijven met de optie KZD-E voldoen aan het extra normhoofdstuk over aandrijfbatterijen. De bedrijven die hierover beschikken, zijn getoetst op een aantal noodzakelijke punten voor het veilig demonteren en opslaan van aandrijfbatterijen uit elektrische en hybride voertuigen. De KZD-E is een optie binnen zowel de KZD- als KZDPlus-normering en is niet los verkrijgbaar.

Overgangstermijn

De vernieuwde norm gaat in vanaf 1 maart 2023 en heeft een overgangstermijn van drie jaar. Demontagebedrijven die vanaf 01/03/23 voor het eerst met KZD starten en bedrijven die voor een hercertificering gaan worden direct ge-audit voor de nieuwe norm. Bedrijven die voor 01/03/23 ge-audit zijn voor de huidige norm hebben tot maximaal drie jaar de tijd om over te gaan naar de nieuwe norm. Het is niet nodig om drie jaar te wachten: vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om het vernieuwde kwaliteitslabel te verkrijgen.

Voor meer informatie en de documenten van de nieuwe norm kunt u terecht op www.kzd.info.

Secretariaat:

Centraal College van Deskundigen KZD
Pompmolenlaan 10F
3447 GK Woerden
Tel.: 088 – 50 11 090

info@kzd.info