06-22803215 info@stiba.nl

Stiba

Duurzaam repareren voor minder geld
Zoek Stiba-bedrijven

Over Stiba

 

Stiba is al ruim 35 jaar de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven.

Een bedrijf kan niet zomaar lid worden van Stiba: het lidmaatschap is voor u een bewijs dat het bedrijf voldoet aan de eisen die aan vergunningen, garantie en kwaliteit worden gesteld. Alle Stiba-bedrijven beschikken over een geldig certificaat KwaliteitsZorg Demontage (KZD).

Als bedrijf kunt u op meerdere vlakken met Stiba te maken krijgen. De meest voor de handliggende zijn:

1. U zoek een gebruikt onderdeel met garantie.
2. U wilt een oud voertuig naar de “sloop” brengen.
3. U heeft een klacht over een Stiba-bedrijf.

Waar staat stiba voor

 

Stiba is een dienstverlenende organisatie die zowel op collectief als individueel niveau de belangen behartigt van de voertuigdemontagebranche. Alle bij Stiba aangesloten voertuigdemontagebedrijven voldoen aan strenge milieunormen en beschikken over een geldig certificaat KwaliteitsZorg Demontage.

Het doel van Stiba is belangenbehartiging van de voertuigdemontagebranche in het algemeen, waarbij naast materiaalhergebruik de nadruk ligt op onderdelenhergebruik. Stiba zet zich daarbij in voor een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat. Om dit te realiseren worden allerlei activiteiten ontwikkeld: ter bevordering van hun inkoop, algehele bedrijfsvoering en verkoop.