06-22803215 info@stiba.nl

Optimaal hergebruik van onderdelen

Duurzaam
Zoek Stiba-bedrijven

Akte van oprichting

1 januari 1985

Akte van oprichting

Oprichting Stiba (Stichting Belangenbehartiging Autoslopersbranche) in 1985.

Eerste Stiba-schild

14 januari 1987

Eerste Stiba-schild

   

Uitreiking eerste Stiba-schild

14 januari 1987

Uitreiking eerste Stiba-schild

Eerste Stiba-schild uitgereikt aan Erris Kooy door Ed Nijpels.  

Eerste Stiba Service Gids

1 januari 1988

Eerste Stiba Service Gids

Eerste Stiba Service Gids in ontvangst genomen door Ed Nijpels.  

EGARA

29 november 1991

EGARA

Stiba heeft, samen met het Deense FAID, het initiatief genomen tot het oprichten van EGARA, European Group of Automotive Recycling Associations (29 november officieel).

Van stichting naar vereniging

1 januari 1992

Omzetting van stichting Stiba naar vereniging Stiba.

Start ARN

1 januari 1993

Start ARN mede opgericht door Stiba.

Introductie nieuw schild Stiba

1 januari 1996

Introductie nieuw schild Stiba

Introductie Stiba Garant erkenning

1 januari 1998

Introductie Stiba Garant Erkenning, het kwaliteitszorgsysteem van Stiba.

Nieuwe Stiba-website

1 januari 2000

Nieuwe Stiba-website

NRM

25 juli 2000

Stiba is medeoprichter van de Nederlandse Restwaarde Markt (NRM).

BR16-regeling

1 januari 2001

Stiba is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de BR16-regeling.

Introductie classificatietraining

1 januari 2002

Introductie KZD

1 mei 2002

Introductie KZD

De voertuigdemontagebranche heeft haar professionele standaarden verankerd in een onafhankelijk kwaliteitsmanagementsysteem: KwaliteitsZorg Demontage (KZD). In 2001 is het initiatief genomen om een norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, Arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd.

Nieuw Stiba-logo

1 januari 2003

Nieuw Stiba-logo

Samenwerking met OSVN

1 januari 2007

Samenwerking met OSVN

Stiba gaat samenwerken met OSVN en voert het secretariaat.

Nieuwe Stiba-website

1 januari 2008

Nieuwe Stiba-website

Sectie OSVN

1 januari 2010

Sectie OSVN

OSVN is officieel een sectie van Stiba geworden.

Convenant met Belastingdienst

17 januari 2011

Het convenant is het eindresultaat van het door Stiba geïnitieerde project ‘Fiscale wetgeving in de autodemontagebranche’. Beide partijen hebben 2 jaar intensief samengewerkt om een correcte uitvoering van de fiscale wetgeving in de autodemontagebranche te bevorderen. De margeregeling en de voorraadwaardering van gebruikte auto-onderdelen zijn onder de loep genomen. Overeenstemming over beide regelingen is bereikt en eenduidige afspraken zijn gemaakt.

Nieuwe Stiba-website en logo

1 januari 2013

Nieuwe Stiba-website en logo

Promotiecampagne groene gebruikte originele onderdelen

12 juni 2014

Autorijders slaan twee vliegen in één klap als zij reparaties en onderhoud aan de auto laten uitvoeren met groene gebruikte originele onderdelen van Stiba-bedrijven. Ten eerste besparen ze geld en ten tweede bewijzen ze het milieu een dienst. Dat is de tweeledige boodschap van de campagne die Stiba donderdag 12 juni in het DAF museum te Eindhoven lanceerde. Met de campagne wil Stiba bereiken dat groene gebruikte originele onderdelen van Stiba-bedrijven eerste keus worden, zowel bij autorijders als bij bedrijven in de schade- en herstelmarkt.

Lancering groeneonderdelen.nl

13 juni 2014

Lancering groeneonderdelen.nl

Als onderdeel van de campagne is de site www.groeneonderdelen.nl gelanceerd waar consumenten informatie kunnen opdoen over gebruikte originele onderdelen.

Jubileum Stiba 30 jaar

1 januari 2015

Jubileum Stiba 30 jaar

Dit heugelijke feit hebben we samen groots gevierd met onze leden en relaties bij Aviodrome in Lelystad. De opening werd verzorgd door Ed Nijpels die het allereerste Stiba-schild uitreikte aan Erris Kooy.

Lancering Stiba Kwaliteits Onderdelen

4 maart 2016

Stiba Kwaliteits Onderdelen is het logische vervolg van de campagne groene gebruikte originele onderdelen voor een duurzame toekomst die Stiba 2 jaar geleden startte. Klanten willen verantwoord en onbezorgd van hun auto gebruik kunnen maken. Met Stiba Kwaliteits Onderdelen wordt het nog aantrekkelijker om voor gebruikte onderdelen te kiezen.

Aanbieden petitie Tweede Kamerleden

9 april 2019

Aanbieden petitie Tweede Kamerleden

Dinsdag 9 april heeft Stiba de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een petitie aangeboden. Stiba vraagt hiermee namens haar leden aandacht voor meer hergebruik van originele gebruikte onderdelen ter stimulering van de circulaire economie in Nederland. Stiba vraagt steun van de politiek bij dan wel de ontwikkeling van flankerende regelgeving of wel steun bij een landelijke campagne voor de ontwikkeling van meer bewustzijn voor het hergebruik van originele onderdelen.

Succesvolle aftrap YAM

19 juni 2019

Brancheorganisaties Stiba, VACO en FOCWA organiseerden op 19 juni de kick-off van hun gezamenlijke Young Automotive Management-programma. Ruim 40 jonge ondernemers gingen op het circuit van Zandvoort met elkaar in gesprek over de invulling van het programma en de meerwaarde van dit netwerk. Er volgden in de loop der jaren meerdere netwerk- en trainingsbijeenkomsten.

Campagne Duurzaam gebruikt

10 september 2020

Campagne Duurzaam gebruikt

Om garagehouders en autobezitters bewust te maken van de voordelen van originele, gebruikte auto-onderdelen heeft Stiba een zestal animatievideo’s laten maken: één gericht op de zakelijke markt en vijf op consumenten. In deze filmpjes wordt op een ludieke manier over het voetlicht gebracht dat Stiba-autodemontagebedrijven vrijwel alle originele auto-onderdelen gebruikt op voorraad hebben en die met zorg én snelheid kunnen leveren aan garagebedrijven. Ga naar de website duurzaamgebruikt.nl en bekijk de video’s.

Contract met RWS

1 juni 2022

Stiba sluit 5-jarig contract met Rijkswaterstaat (RWS) voor verantwoorde demontage van achtergelaten voertuigen.

Nieuwe norm KZD

1 maart 2023

Nieuwe norm KZD

Vanaf 1 maart 2023 kunnen bedrijven zich certificeren voor de nieuwe KZD-norm. Door een aantal onderwerpen te vereenvoudigen en door vragen over demontage van elektrische voertuigen toe te voegen als extra hoofdstuk is de certificering voor duurzame voertuigdemontage eigentijds en toekomstbestendig ingericht. De nieuwe norm is ingedeeld in twee niveaus: KZD en KZDPlus. Daarnaast is er een extra optie: KZD-E. Naast de norm zijn de website en het logo vernieuwd.

Start BPM-collectief

23 augustus 2023

Stiba start het BPM-collectief met als doel het terughalen van, in de ogen van Stiba, onterecht niet verleende teruggave van BPM op demontagevoertuigen.